|
|
|
|
|
|
|
|
Lån  


 
Annonce:


København
København er Danmarks hovedstad og er med 1.181.239 indbyggere (2010) landets største byområde, omfattende 18 kommuner eller dele heraf. Centrum for byområdet udgøres af Københavns Kommune, der med sine 528.208 indbyggere (2010) er Danmarks mest befolkningsrige kommune. I hele den 2.923 km² store Hovedstadsregionen, der også sammenfalder med Københavns lokaltrafikområde (det gamle HT-område), bor ca. 1,9 millioner personer. Den danske hovedstad er desuden centrum for Nordens største metropolregion, Øresundsregionen, der dækker begge sider af Øresund og omfatter 2,3 mio. indbyggere.

Byen ligger på Sjællands østkyst og strækker sig ind over dele af Amager. En række broer og en tunnel forbinder de sjællandske og amagerkanske bydele.[note 2] Siden 2000 har København og Malmø været forbundet af Øresundsforbindelsen.

København giver plads til centrale institutioner som Folketinget, kongehuset, højesteret og centraladministrationen og er på trods af sin yderlige placering i Danmark nationens kulturelle og økonomiske center samt et vigtigt trafikknudepunkt med Danmarks største lufthavn og banegård samt en af de største havne.

Københavns historie kan føres tilbage til omkring år 800, hvor den nuværende hovedstad kun udgjorde et mindre fiskerleje. Fra 1300-tallet blev byen Danmarks rigeste og mest betydningsfulde – en status som den har fastholdt lige siden. I dag bor ca. 20% af Danmarks befolkning i Københavns byområde. Efter en økonomisk nedgangstid i slutningen af det 20. århundrede har byen det sidste årti oplevet økonomisk og kulturel fremgang og står nu stærkere både nationalt og internationalt.

Geografisk set ligger København på det nordøstlige Sjælland med en del af byen på øen Amager. Det vestlige København strækker sig forholdsvist fladt længere ind på Sjælland, mens man mod både nord og syd kan opleve mere kuperet terræn. I det nordvestlige København rejser sig f.eks. omkring Søborg og Høje Gladsaxe en større bakkekæde med højder op til 50 meter over havet. Disse bakkede landskaber i det nordlige København gennemskæres af en del søer og Mølleåen. Pga. højden i Gladsaxe-området har man her placeret Gladsaxesenderen og Københavns vandforsyning. I den sydvestlige del af København hæver en kalkforskydning sig ved Carlsbergforkastningen. De mere centrale dele af København består primært af fladere landskab, afvekslingsvis i Valby og Brønshøj med mindre hvælvede bakker. To dalsystemer følger fra nordøst til sydvest disse små bakkekæder. I den ene dal finder man søerne, i den anden finder man Damhussøen. Disse mindre dale gennemskæres af åerne Harrestrup Å og Ladegårdsåen. Amager og det meste af den indre by er fladt kystnært land.

Kategorier på sider:

Hoteller i København Storbyferie Barcelona København Hotel Kampagnetilbud Flyrejser Hovedstæder Storbyferie Rom Storbyferie Prag Storbyferie New York Storbyferie Tilbud København guide Storbyferie London Storbyferie Berlin Storbyferie Paris
 
 
 Du er her: Hovedstaden - København Hovedstaden - - Hvad er Hovedstaden en et   

Der tages intet ansvar for oplysningerne på denne side. Siden kan kun betragtes som vejledende.